top of page

CHARTER ANLAŞMASI

E-SÖZLEŞME

TEKNE TESLİMİ VE GERİ GETİRME: 

 1. TEKNE SAHİBİ, kiralama süresinin başlangıcında TEKNEYİ, gerekliliklerine uygun, eksiksiz ve çalışır vaziyette, sözleşmede belirtilen teslim yerinde, MÜŞTERİNİN girişine hazır bulunduracaktır. 

 2. MÜŞTERİ, check-in saatinden itibaren 24 saat içinde TEKNEYE check-in yapmazsa, TEKNE SAHİBİNİN sözleşmeyi iptal etme hakkı vardır ve MÜŞTERİ, 3.1. maddedeki ödemeyi yapmakla yükümlüdür. 

 3. MÜŞTERİ, bu sözleşmede belirtilen yer ve saatte TEKNEDEN çıkış yapacaktır. MÜŞTERİ, TEKNEYİ teslim aldığı şekilde iade etmekle yükümlüdür. 

ARIZA VEYA HİZMET DIŞI KALMA:

 1. TEKNENİN makul kullanımını engelleyecek şekilde bir makine arızası, karaya oturma, çarpışma veya diğer nedenlerle TEKNENİN devre dışı kalması ve bu sorunların 48 saat içinde çözülmemesi durumunda ACENTA, MÜŞTERİYE eşdeğer bir tekne ile devam etme seçeneği sunabilir veya MÜŞTERİ, TEKNEYİ kullanamadığı süre için kira bedelinin iadesini talep edebilir. Klima arızası gibi TEKNENİN makul kullanımını engellemeyecek arızalar bu maddeye dahil değildir. 

 

İPTAL KOŞULLARI:

 1. MÜŞTERİ, işbu sözleşmenin iptaline ilişkin bildirimde bulunursa, TEKNE SAHİBİNE kiralama bedelinin bir kısmı veya tamamını, aşağıda belirtilen şartlarda ödemek durumundadır:

  1. İptal bildiriminin biniş tarihinden 45 gün önce veya daha önce yapılması durumunda TEKNE SAHİBİNİN sadece kapora tutarını alıkoyma hakkı vardır.

  2. İptal bildiriminin biniş tarihinden 30 ila 44 gün önce yapılması halinde, MÜŞTERİ, TEKNE SAHİBİNE, ödenmiş olan kapora tutarının üzerine, kiralama bedelinin %50'sini ödemekle yükümlüdür. 

  3. İptal bildiriminin biniş tarihinden önceki 29 gün içinde yapılması halinde, MÜŞTERİ, TEKNE SAHİBİNE ödenmiş olan kapora tutarının üzerine, kiralama bedelinin tümünü ödemekle yükümlüdür.

 2. TEKNE SAHİBİNİN yukarıda belirtilen tüm ödemeleri alma ve alıkoyma hakkı saklı kalmak kaydıyla, TEKNE SAHİBİ, TEKNEYİ üçüncü bir kişiye kiralamak ve böylece MÜŞTERİNİN kaybını azaltmak için elinden geleni yapacaktır. TEKNE SAHİBİ, bu yeniden kiralamadan elde edeceği net kiralama tutarından komisyonlar ve diğer masraflar düşüldükten sonra kalan miktarı MÜŞTERİNİN 3.1. maddede belirtilen borcundan düşecektir.

 3. İptal tarihinden önce bu sözleşmede belirtilen tarihler için tekne alışverişi yapılmışsa, MÜŞTERİ bu masrafları ödemekle yükümlüdür. 

TEKNE KURALLARI:

 1. TEKNEnin kapalı alanlarında sigara içmek yasaktır. Kaptan, güvertede sadece belirli alanlarda ve rüzgar altı alanda sigara içilmesine izin verecektir.

 2. MÜŞTERİ su sporları ekipmanlarını, dikkatsiz, sorumsuz, ve alkollü kullanmayacağını kabul eder. 18 yaşından küçüklerin bu tür ekipmanları kullanması yasaktır. MÜŞTERİ, su sporları ekipmanlarının kullanımı sırasında oluşabilecek can ve mal zararlarından sorumludur. MÜŞTERİ, bu zararlardan ACENTA ve/veya TEKNE SAHİBİNİN sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

 3. Çocuk misafirler ve evcil hayvanlar (izin verildiyse) her zaman MÜŞTERİNİN veya misafirlerinin yetişkin bir üyesinin doğrudan gözetimi altında olacaktır. Tekne mürettebatının çocukların gözetimi konusunda herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 4. MÜŞTERİNİN kişisel seyahat sigortası (ortaya çıkabilecek tıbbi masraflar ve kaza masraflarını karşılayacak şekilde), iptal sigortası ve sorumluluk sigortası yaptırması kendi sorumluluğu dahilindedir. 

 5. MÜŞTERİ ve misafirleri, mürettebata her zaman gereken saygıyı göstereceklerdir. Hiçbir mürettebat üyesi, kiralama süresi boyunca, MÜŞTERİ veya misafirler tarafından herhangi bir rahatsızlığa maruz bırakılamaz.

 6. MÜŞTERİ veya misafirlerden herhangi biri, mürettebatın herhangi bir üyesinin gözaltına alınmasına, para cezası almasına veya hapsedilmesine veya TEKNENİN alıkonulmasına, el konulmasına veya para cezasına çarptırılmasına neden olan herhangi bir suç işlerse, TEKNE SAHİBİNİN zararlarını tazmin edecektir.

 7. TEKNE, herhangi bir yasa dışı madde, uyuşturucu bulundurmaya veya kullanmaya karşı sıfır tolerans politikası uygular. TEKNEDE herhangi bir silah bulundurmak (ateşli silahlar dahil) kesinlikle yasaktır.

 8. MÜŞTERİ, yukarıda belirtilen kurallara uymakla yükümlüdür. Bu kurallara uyulmaması durumunda TEKNE SAHİBİNİN sözleşmeyi feshetme hakkı vardır ve bu durumda MÜŞTERİ, TEKNE SAHİBİ veya BROKER’dan iade veya tazminat talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. .

UYGULANACAK HUKUK, YETKİLİ MAHKEMELER, İMZA VE DİL

 1. İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabidir ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına uygun olarak yorumlanır. Taraflar arasında işbu sözleşme ile bağlantılı olarak doğabilecek her türlü ihtilaf, Muğla Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yargı yetkisine tabi olacaktır.

 2. Bu Sözleşme altında yapılacak bildirimler, yazılı şekilde ve posta veya kurye hizmeti ile uygun şekilde gönderilmesi şartıyla, gerektiği gibi yapılmış kabul edilecektir. TEKNE SAHİBİNİN kendisine veya ACENTANIN işbu sözleşmedeki adreslerine veya muhatabın MÜŞTERİ olması durumunda işbu sözleşmedeki adresine veya uygun olduğu hallerde TEKNEDE kendisine bildirilmesi yeterli sayılacaktır.

 3. Bu Sözleşmenin elektronik olarak imzalanmış ve okunaklı faks veya taranmış kopyaları da yasal olarak bağlayıcı olacaktır.

 4. İşbu Sözleşme’nin İngilizce ve Türkçe versiyonları arasında herhangi bir farklılık olması halinde Türkçe versiyonu geçerli olacaktır.

bottom of page