top of page

SAIL NATION REZERVASYON ŞARTLARI

 

Tanımlar:

 1. Etkinlik: “Sail Nation” tarafından düzenlenen yelken seyirlerini, yat seyirlerini veya buluşmaları belirtir. Bundan sonra “Etkinlik” olarak anılacaktır.

 2. Katılımcı: Etkinliklere katılan her kişi bundan sonra “Katılımcı” olarak anılacaktır.

 3. Ekip: Sail Nation yelken ve denizcilik grubuna ait yaka kartları ile Etkinlik sırasında mevcut bulunan organizasyon ekibini ifade etmektedir. Bundan sonra “Ekip” olarak anılacaktır.

 4. Tekne: Etkinlik sırasında kullanılan, Sail Nation’ın sahip olduğu veya kiraladığı tekneyi ifade etmektedir. Bundan sonra “Tekne” olarak anılacaktır.

 5. Kaptan: Etkinlik sırasında Tekne”yi sevk ve idare eden, Katılımcılar’a gerekli uyarıları yapan ve Ekip ve Katılımcıların güvenle seyir yapmasından sorumlu kişidir.


 

Katılımcı olarak Etkinlik’e ilişkin olarak aşağıdaki tüm hususları kabul, beyan ve taahhüt ederim:
 

 1. Etkinlik süresince, Katılımcı olarak kendi hata, ihmal ve kusurlarımdan kaynaklanacak yaralanma, deniz araçlarında meydana gelecek hasarlar da dahil olmak üzere hiçbir zarar ve ziyandan “Sail Nation”’ı sorumlu tutmayacağımı, tüm sorumluluğun bana ait olduğunu  ve Sail Nation’dan herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağımı kabul ve beyan ederim.

 2. İşbu Etkinlik’e katılmama engel herhangi bir sağlık problemim olmadığını; işbu Etkinlik sırasında/sonrasında meydana gelebilecek olası bir sağlık problemine ilişkin olarak “”Sail Nation’ı sorumlu tutmayacağımı kabul ve beyan ederim.

 3. Etkinlik süresi içerisinde her türlü araçla fotoğrafımın çekilmesini, görüntü ve ses kaydımın alınmasına ve işbu fotoğraf, ses ve görüntü kayıtlarının Sail Nation tarafından yazılı, basılı, görüntülü, internet ortamı dahil olmak üzere her türlü mecrada tanıtım amaçlı kullanılmasına muvafakat ettiğimi beyan ederim.

 4. Aşağıda yer alan “Kurallar ve Uyarılar” ile Ekip veya Kaptan(lar) tarafından Etkinlik öncesinde veya sırasında sözlü olarak belirtilen kurallara uyacağımı ve uymadığım takdirde kendime Tekne’ye, diğer teknelere, iskele, marina ve diğer Katılımcılar da dahil olmak üzere 3. Kişilere gelebilecek her türlü zarar ve ziyandan sorumlu olduğumu kabul ve beyan ederim. Böyle bir durumda hiçbir zarar ve ziyandan “Sail Nation”’ı sorumlu tutmayacağımı, tüm sorumluluğun bana ait olduğunu ve böyle bir durumda Sail Nation’dan herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağımı kabul ve beyan ederim.

 

Kurallar ve Uyarılar:

 

 1. Seyir öncesinde veya Tekne’de Etkinlik sırasında uyuşturucu madde kullanımı yasaktır.

 2. Seyir öncesinde veya Etkinlik sırasında içki kullanımınıza dikkat ediniz. Alkol kullanımı sebebiyle aşırıya kaçacak ve diğer Katılımcılara rahatsızlık verecek davranışlarda bulunmayınız.18 yaşından küçüklerin içki kullanması yasaktır.

 3. Teknede özellikle yanaşma ve ayrılma sırasında Kaptan’ın uyarılarına ve komutlarına uyunuz. Yanaşma/ayrılma sırasında elinizi, kolunuzu, bacağınızı veya ayağınızı iki tekne arasına veya tekne ile yanaşılan iskele/liman arasına sokmayınız. Bir yardım veya müdahalede bulunacaksanız Kaptan’ın fikrini ve onayını alınız.

 4. Yüzme bilmiyorsanız rezervasyon sırasında kayıt formunda ve tekneye binmeden kaptana bildirmeniz gereklidir, bu durumda teknede sürekli can yeleği kullanmanız gerekmektedir. 

 5. Seyir sırasında, marinada veya limanda teknenin kenarlarına fazla yaklaşmayınız, dışarıya sarkma veya benzeri tekneden düşme riski yaratacak hareketlerden kaçınınız.

 6. Katılımcı, fırtına, büyük dalgalar ve benzeri tehlikeli durumlarda “Kaptan”ın bildirdiklerine uymakla yükümlüdür. (Can yeleklerini giymek, tekneyi terk etmek vb.)

bottom of page